Dienstenwet


  1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Nele Galloo. Mr. Nele Galloo is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Kortrijk. Het kantoor van mr. Nele Galloo is gevestigd te Meensesteenweg 192 te 8870 IZEGEM. Mr. Nele Galloo oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA. Haar EBVBA heet Advocatenkantoor Nele Galloo. Het betreft een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA. De zetel van het kantoor is gevestigd te Meensesteenweg 192 te 8870 IZEGEM. Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Nele Galloo is 0844.058.069. Per e-mail kan u mr. Nele Galloo bereiken via : info@advocaatonline.be


  1. Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van het Advocatenkantoor Nele Galloo bv ovv bvba is verzekerd bij Amlin Europe NV Aandeel, Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel. Indien van toepassing, verleent deze polis dekking m.b.t. de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die worden uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor, vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.


  1. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk is mr. Nele Galloo onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie opgevraagd kunnen worden bij de Balie Kortrijk (zie www.baliekortrijk.be).


  1. Dienstverlening

Uw advocaat en zijn dienstverlening U kan bij het Advocatenkantoor Nele Galloo bv ovv bvba terecht voor onder meer juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank.


  1. Ereloon

Tenzij anders overeengekomen (bv. forfait, deel vast en deel successfee ...), zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de advocaat vast te stellen uurtarieven. Er wordt eveneens een vaste kostentarifering gehanteerd. Voorafgaand worden deze door mr. Nele Galloo meegedeeld. U kan hiervoor altijd vrij en vrijblijvend navraag doen, bij voorkeur via info@advocaatonline.be. U zal dan een gedetailleerd overzicht van het gehanteerde uurloon en overzicht van de kosten verkrijgen.


  1. Geschillen

De overeenkomst die u met het Advocatenkantoor Nele Galloo bv ovv bvba aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.


  1. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Nele Galloo is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28 mei 2008. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > betwisting


  1. Info of klachten

 Voor informatie of bij klachten Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Nele Galloo bereiken:

 - via post op het adres: Meensesteenweg 192 te 8870 IZEGEM

 - via fax op het nummer: 056/502166

 - via e-mail op het adres: info@advocaatonline.be

 - via telefoon op het nummer: 056/502103.

Praktisch: de correspondentie gebeurt bij voorkeur per e-mail.

Meer informatie?

Maak een afspraak

Wenst u een persoonlijk advies of een verkennend gesprek?
Maak snel een afspraak...

Webdevelopment by AtMires