Incasso

Een vaak voorkomend probleem zijn openstaande facturen en wanbetaling. Meer en meer bedrijven worden hiermee geconfronteerd, alsook met ondernemingen in moeilijkheden (wco, faillissement). Hier dient ook kort op de bal te worden gespeeld om in te vorderen of zelfs uit te voeren. Bij faillissement en wco kan het kantoor nazien of u al dan niet bevoorrecht schuldeiser bent en u bijstaan bij aangifte van schuldvordering.

Ook preventief optreden kan u veel tijd, problemen en kosten besparen! Ik denk hierbij vooral aan goed opgestelde contracten, goed opgestelde algemene voorwaarden, zekerheden inbouwen bij commerciële relaties (borgstelling, pandcontracten ...) etc.

Het kantoor doet het nodige voor ingebrekestelling, dagvaarding, verdere invordering en uitvoering en desgevallend voor aangifte van schuldvordering. Uiteraard beslist u zelf wanneer u het kantoor inschakelt. Er wordt per dossier gezocht naar de beste en meest efficiënte oplossing.

Ook het proceseconomisch aspect wordt in acht genomen en onnodige kosten vermeden. Hierbij kunnen de mate van insolvabiliteit en de eventuele beslagmogelijkheden van de debiteur nagetrokken worden.

U wordt uiteraard zowel gedurende de procedure als de verdere uitvoering op de hoogte gehouden.


Meer informatie?

Maak een afspraak

Wenst u een persoonlijk advies of een verkennend gesprek?
Maak snel een afspraak...

Webdevelopment by AtMires