Fiscaal recht

Het Belgische fiscaal recht is een heel complex gegeven en is overal aanwezig. Zowel firma's, boekhoudkantoren als particulieren kunnen hiermee in aanraking komen:

 • een vraag om inlichtingen
 • een controle ter plaatse
 • een bericht van wijziging
 • een ambtshalve aanslag
 • een invordering met eventueel beslag
 • ...

De fiscus respecteert hierbij niet altijd de wetgeving, de geldende spelregels en de termijnen. Ook op Europees vlak wordt de fiscus geregeld op de vingers getikt.

Het kan zodus uitermate nuttig en voordelig zijn om van in het begin u te laten informeren en eventueel bijstaan.

Werkwijze

Uw dossier wordt grondig doorgelicht met bijzondere aandacht voor procedurele aspecten.

In overleg wordt een strategie bepaald van de te bewandelen weg.

Indien opportuun, zal er contact met de administratie opgenomen worden om een eventueel akkoord na te streven. Ook kan fiscale bemiddeling in bepaalde gevallen overwogen worden.

Het kantoor kan u bijstaan met betrekking tot bezwaarschriften, verzoekschriften bij de bevoegde rechtbank of het hof van beroep, invorderingen, onderhandelingen, minnelijke schikkingen ...

Het kantoor behandelt zowel grote als kleine geschillen, altijd tegen een correcte prijs.

Materies

 • vennootschapsbelasting
 • btw
 • personenbelasting
 • registratierechten
 • successierechten
 • lokale belastingen
 • douane en accijnzen
 • fiscaal strafrecht
 • verkeersbelasting
 • eurovignet
 • regularisaties
 • ...


Meer informatie?

Maak een afspraak

Wenst u een persoonlijk advies of een verkennend gesprek?
Maak snel een afspraak...

Webdevelopment by AtMires