Fiscaal strafrecht

De overheid heeft  zware middelen ingezet op fraudebestrijding.

Niet alleen werd het begrip 'fiscale fraude' inhoudelijk verruimd, er werd een nieuw misdrijf 'ernstige fiscale fraude' ingevoerd. Ook de sanctionering werd aangepakt: boetetarieven en sancties werden in één beweging exponentieel verhoogd.

De ingevoerde una-via wet werd geïntroduceerd, waardoor overleg tussen parket en fiscale diensten gemakkelijker moet worden. Gevolg: een belastingplichtige kan niet meer en fiscaal en strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Er dient - in overleg - een weg te worden gekozen: de fiscale of de strafrechtelijke...  

Ondertussen is de officiële periode van fiscale regularisatie voorbij, waardoor een nieuw en onzeker tijdperk wordt ingeluid. De mogelijkheden tot onderhandelingen met de fiscus en minnelijke schikkingen met het parket blijven echter bestaan.

Het kantoor licht u in bij al uw vragen i.v.m. uw rechten als beklaagde of slachtoffer, eveneens in het kader van de nieuwe Salduz-rechtspraak. Een goede bijstand is onontbeerlijk om uw rechten te vrijwaren.


Materies

  • bijstand bij het politioneel verhoor en bij de onderzoeksrechter (Salduz)
  • raadkamer
  • correctionele zittingen
  • probatiecommissie
  • burgerlijke partijstelling
  • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging
  • zittingen strafuitvoeringsrechtbank
  • ...


Verkeer

Ook in verkeerszaken (overtredingen, ongevallen ...) verleent het kantoor bijstand, zowel voor strafrechtelijke als burgerrechtelijke verdediging.


Meer informatie?

Maak een afspraak

Wenst u een persoonlijk advies of een verkennend gesprek?
Maak snel een afspraak...

Webdevelopment by AtMires